Det här ska du göra för att trivas på jobbet

Är inte jobbet du har helt rätt för dig? Har det inte allt för att du ska känna dig nöjd, utmanad och stolt? Eller letar du jobb, men hittar inget som verkar lockande.

I sådana fall är du inte ensam, det är en form av epidemi som sprider sig.

En europeisk studie visade att 60 procent av de anställda skulle välja en annan karriär om de kunde starta om. I USA har arbetsglädjen inte varit på så låga nivåer sen mätningarna började för över 20 år sen.

Vi är inte nöjda med våra jobb samtidigt som vi känner oss alltmer stressade. Cirka 25 procent av amerikanerna känner sig alltid stressade enligt en nationell studie. 20 procent av britterna uppger att de inte har tid för en lunchrast.

Den livserfarenhet som äldre nämner som den viktigaste när de tillfrågas är att inte stanna kvar på ett jobb du vantrivs med.

Vad är det som motiverar oss då

Pengar är viktigt, upp till en viss nivå. Lever du på inkomstnivå 4 i världen är pengar mest troligt inte ett problem. Det finns grafer som visar sambandet mellan livsnöjdhet och inkomst. De stiger brant i början men planar sen snabbt ut och efter 40 000 SEK i månaden är linjen helt slät utan minsta tendens uppåt.

Vetenskapen pekar istället på tre andra faktorer.

Självständighet

Vi vill själva ha rätten att ta beslut i arbetet utan att behöva fråga om tillstånd från chefen. Självständighet innefattar också att kunna jobba på ett sätt och en plats som gör oss mest produktiva.

Utveckling

Vi vill hela tiden känna att vi utvecklas och blir bättre på det vi gör. Det är en av anledningarna till att många spelar instrument på fritiden, det är roligt att bli bättre och kunna spela något som tidigare var omöjligt. På jobbet innebär det att lärande måste vara en naturlig del i arbetet. Om vi hela tiden gör samma sak bara för att någon säger till oss att göra det tappar vi snabbt motivationen.

Att ha fem års erfarenhet av en bransch betyder inget om personen i själva verket har ett års erfarenhet fem gånger i bagaget. Kanske blev det inte mer utmanande efter det där första året.

Syfte

Vi behöver känna att det vi gör är meningsfullt. Det leder till bättre produkter, bättre kundbemötande och gladare anställda. Varför finns företaget egentligen till och vad bidrar den anställde med genom att jobba där? Vilken vision har företaget och hur avspeglas den i det dagliga arbetet?

Syftet måste vara en genuin del av företagskulturen. När syftet att tjäna pengar skär sig med företagets uttalade vision blir den falsk och omotiverande. Då bidrar visionen istället till att belysa att företaget inte lever som de lär.

Gör arbetsmiljön dig produktiv?

När man frågor människor var de jobbar bäst och är mest produktiva får man sällan kontoret som svar. Istället kommer svar som gästrummet, köket, altanen, tåget eller tidigt på morgonen. Varför är det så? Och vad ska vi göra åt det för att öka produktiviteten?

Kolla på Jason Frieds 15 minuter långa prat om problemet och vilka lösningar som finns.