Kickoff

2011 var jag och Ann-Mari på en inspirationsföreläsning med Charlie Söderberg. Redan då hade vi börjat inse att det var en bra idé att ta aktiva beslut istället för att bara låta livet bli som det blir.

En tankeväckande del var när Charlie pratade om att vi ofta lägger betydligt mer tid och energi på att planera, följa upp och stämma av hur det går på jobbet än i privatlivet.

Charlie Söderberg

Charlie Söderberg

På de arbetsplatser jag varit anställd har det funnits mängder av både bakåt och framåtblickande möten. Årligen har jag tagit del av de stora dragen i ledningens presentation av budget och resultat, vi har gått igenom prognoser och pratat om företagens vision och mål. Antingen har hela företaget eller avdelningen varit iväg på kick-off där vi har diskuterat hur vi ska förbättra arbetsmiljön och vem som förväntas göra vad.

Vi har ägnat dagar åt workshops fulla av post-it-lappar där vi försökt tänka om, tänka nytt och ifrågasätta det vi gör för att hitta nya idéer. Dessutom finns medarbetarsamtal och uppföljningsmöten med teamet.

Kort sagt, Charlies spaning stämmer in på mig. På jobbet har mycket tid ägnats åt att förnya och förbättra. Vilket såklart är fantastiskt, för det ser ju till att alla springer åt samma håll och att problem direkt kommer upp till ytan istället för att ligga och pyra.

If you don’t know where you are going, any road will get you there.
— Lewis Carroll

Privat däremot hade jag och Ann-Mari aldrig haft några planerings- eller uppföljningsmöten innan vi lyssnade till Charlie. Vi visste inte ens om vi ville samma sak. Vi sprang båda fort på jobbet men visste inte åt vilket håll vi skulle. Självklart pratade vi med varandra men det fördes inga anteckningar vid middagsbordet och vi kom inte förberedda med genomtänkta diskussionspunkter. De stora frågorna tog vi oss aldrig tid för.

Därför började vi precis som Charlie föreslagit att boka in kickoffer. Vi har sett till att byta miljö och vara för oss själva. Under december 2011 använde vi ett presentkort på en upplevelse och checkade in på Söderfors herrgård under ett dygn för vår första kickoff.

IMG_4753.JPG

Söderfors Herrgård

Ann-Mari skuttar upp för trapporna mot herrgården som uppfördes under 1690-talet. Den 4e december lyser gräsmattorna gröna.

Hur funkar en kickoff

En personlig kickoff kan du göra antingen helt ensam eller tillsammans med någon annan. Men i den här beskrivningen utgår jag ifrån att ni är två, eftersom vi varit det. Vår kickoff utvecklas varje gång och det finns kanske frågor som passar bättre eller sämre för er, det är fritt fram att ändra och göra om.

Idén är att avsätta tid för att prata igenom de delar som vi tycker är viktiga i livet, energi, ekonomi, relationer och annat. Se till att vi tar aktiva beslut istället för att driva omkring. Sätta dem på pränt så att vi kan tittat tillbaka och vara säkra på att vi förstår varandra.

Vi har lagt upp det så att vi först har fyllt i frågorna (i ett google docs) så gott vi kan, var och en för sig. När vi fyller i tittar vi samtidigt i föregående års protokoll. Sen diskuterar vi uppifrån och ner och antecknar allt eftersom.

Det brukar resultera i spännande och insiktsfulla samtal som vi inte tar oss tid till i vardagen.

För att vi inte ska fastna mitt i processen är det bra att komma förberedd. Ge dig själv tid att känna efter först. Vad vill du egentligen? Är det din egen eller någon annans dröm du försöker uppfylla? Men också praktiska förberedelser som att se till så att du har tillgång till att plocka ut detaljer om din ekonomi när ni väl har kickoff. Om ni till exempel inte kommer att ha tillgång till dator och internet behöver du göra lite summering på förhand innan ni drar iväg.

Platsen är inte heller så viktig bara ni har lugn och ro och inte är hemma. De stora frågorna och svaren infinner sig inte vid köksbordet. Där finns det alldeles för mycket vardag för att prata om drömmar. Däremot behöver ni inte hyra rum på något dyrt hotell utan kan säkert låna ett fritidshus av någon ni känner för en natt mot att ni tittar till stället.

Vilka är frågorna

Jag är fullt medveten om att det är många frågor. Svaren behöver inte vara långa alls, men du behöver vara säker på att de är ärliga. Att du inte skriver ner någon annans dröm.

Det absolut viktigaste är att ni tar er relation och ert liv på allvar och ser till att prata med varandra om det som är viktigt utan att vara skuldbeläggande, upprörda eller i försvarsställning.

Inom vissa relationer kan det till och med vara tabu att prata om ekonomi, nu är chansen att på riktigt reda ut var ni står, var ni vill och att ta upp huvudet ur sanden.

Längst ner i inlägget finns en gratis mall i PDF-form med frågorna.

andrik-langfield-426760-unsplash.jpg

Det gångna året

Sen senaste kickoff. Foto: Andrik Langfield

Vi börjar med att prata igenom tiden som gått sen den senaste kickoffen. Följa upp det vi skrev sist och se om det blev som vi trodde, eller prata om varför det inte blev så. Kanske något blev annorlunda men mycket bättre.

Då har vi alltså först fyllt i någon mening var kring varje punkt innan vi börjar diskutera.

Vilka har höjdpunkterna varit det senaste året?
Här brukar det dyka upp saker vi har gjort, platser vi besökt eller svårigheter vi övervunnit. Men det kan också vara något gemensamt intresse vi upptäckt.

Vilka har de största lärdomarna varit?
Insikter vi fått privat eller via jobbet. Kanske något vi lärt oss om oss själva genom att möta någon svårighet eller framgång.

Vilka händelser eller saker är du mest stolt över det senaste året?
Det finns inga rätta svar men kan handla om svårigheter vi övervunnit eller bara något av det vi tycker vi lyckats bra med.

2017-07-03 11.51.52.jpg

Nuläge

Hur har vi det just nu.

Hur fördelar du tiden?
Här har vi ofta höftat fram ett vanligt dygn. Hur många timmar sover vi, jobbar vi, ägnar åt barnen, mat, sociala medier, hobbies, vänskapsrelationer och annat.

Hur är det med energin?
Räcker energin till eller känner vi oss dränerade? Är vi helt utmattade på kvällen och dödströtta på morgonen eller känner vi oss oftast utvilade och redo att ta tag i sidoprojekt? Hur är energinivån just nu.

Hur har vi det ekonomiskt?
Hur känner vi att vi ligger till ekonomiskt? Har vi den ekonomiska trygghet vi vill ha? Sätter vi av en summa vi är nöjda med varje månad till investeringar, målsparande och eventuell buffert? Hur mycket kapital och hur mycket skulder har vi? Är vi på väg mot de mål vi satt upp?

Livsstil
Lever vi på ett sätt som stämmer överens med vår självbild? När jag och Ann-Mari bodde i Sthlm var vi till exempel båda överens om att storstaden inte var för oss. Vi ville båda norrut, till riktiga vintrar, fjäll och mindre stress. Den livsstil vi hade stämde inte överens med den vi egentligen ville ha.

Hur är det med jobbet?
Jobbar vi med något vi tycker är meningsfullt? Är vi självständiga och blir vi bättre på det vi gör? Är jobbet något vi bara går till för att dra in pengar eller är det något vi tycker om.

När äldre människor tillfrågas om de viktigaste lärdomarna de har är nummer ett att inte stanna kvar på ett jobb man vantrivs med. Hur är det med oss? Är vi rätt person på rätt plats eller det dags att förändra någonting.

Den här frågan är enormt viktig. Till varje pris vill vi undvika att bara köra på i ekorrhjulet av rädsla eller bekvämlighet. Svaret kan givetvis också vara att det är suveränt, men om det finns något som gnager, upp med det till ytan, ni kan säkert bolla och hitta bättre lösningar tillsammans.

Hur har vi det med familjen
Tycker ni att ni fördelar familjens uppgifter på ett bra sätt? Är det någon av er som känner att ni gör för mycket eller för lite? Har ni tid för er familj eller stuvas den bort bortanför jobb och resor.

Är ni fler än två i familjen? Hur fungerar det livet i såna fall? Känns det ok eller borde ni försöka ändra något? Finns det något ni skulle kunna göra för att förenkla vardagen?

Hur ser relationerna ut? (med vänner och personer utanför familjen)
Är ni nöjda med hur ofta ni träffar vänner och bekanta? Skulle ni vilja ha fler eller kanske bättre relationer utanför familjen? Här skiljer det sig markant mellan mig och Ann-Mari. Vi har olika stora behov av relationer utanför familjen, och det är helt ok. Att prata om det gör det enklare för båda att se till att de får den dos som passar bäst för dem.

Hur mår du fysiskt?
Hur mår du? Tränar du som du vill eller har du behov av förändring? Är det nåt i kosten du skulle vilja ändra till det bättre? Är du frisk eller sjuk?

IMG_9412.JPG

Mål för framtiden

Dröm fritt och stort

Nu är det dags för framtiden. Det gäller att svara på frågorna utan hänsyn till hur det ska gå till. Dröm fritt och stort.

Är det något du skulle vilja lägga mer eller mindre tid på? Här skippar vi tidsintervallerna och skriver bara utifrån hur vi känner nu. Jag skrev till exempel senast upp att jag ville se till att lägga mindre tid på sociala medier, slösurfande och sånt som inte ger mig något. Efter att jag satt det på pränt började hjärnan att fundera kring hur jag skulle göra och vips hade jag gjort en rad ändringar för att se till att jag minimerade tiden med tidstjuven mobilen.

Drömdagen
Visualisera hur ni skulle vilja att er vardag såg ut. Drömvardagen. Att skissa upp hur ni önskar att varje dag såg ut - hjälper er att förstå vilka steg ni behöver ta för att komma närmare målet. Bär den sen med er och se till att förändringarna ni gör och att målen ni satt upp leder er närmare er drömtillvaro.

Energi, hur får du mer energi?
Hur ska ni se till att få mer energi? Behöver ni ändrå något i träning, sömn eller jobb för att känna er mer utvilade och inspirerade?

Ekonomiskt
För att det ska gå att följa upp har vi besvarat den här frågan på tre tidshorisonter. Vi har satt upp konkreta mål på 6 och 12 månader samt ett längre avlägset mål att sträva mot. Hur mycket mer pengar skulle du vilja ha om ett halvår? Hur stor passiv inkomst strävar du mot inom ett år. Hur skulle du vilja att din ekomiska situation såg ut om ett antal år?

Livsstil
Här sätter vi också upp mål för de olika tidsperioderna. Drömmer ni om att flytta ut på landet eller att bo inne i stan? Sätt upp ett sånt mål och bryt ner det i mindre bitar. Vilka steg behöver ni ta för att kunna nå dit. Kom ihåg, ett mål utan en plan är bara en dröm.

Familj och relationer
Under familj och relationer finns inga tidshorisonter. Här handlar det istället om att formulera en drömbild om ni inte redan är där.

Fysiskt
Här kan du använda tidshorisonterna om du vill. Det gör det betydligt enklare att nå dit om du sätter upp vilken typ av ändring du vill ha på ett halvår. Om målet blir för avlägset är det lättare att ta fel beslut på kort sikt.

Vilket är det viktigaste individuella projektet för nästkommande år, hur tidskrävande tror du att det kommer att vara
Vad vill du verkligen genomföra kommande år och hur mycket tid tror du att det skulle ta. Omfattningen är bara en uppskattning men det kan ge en fingervisning för om det är realistiskt som livet ser ut nu eller om något behöver prioriteras om.

Vilket är det viktigaste gemensamma projektet för nästa år, hur tidskrävande tror du att det kommer att vara
Vad vill ni uppnå tillsammans under nästa år? Är det renoveringen av ett badrum eller kanske att ni tar er ut och tältar minst en gång i månaden. Eller vill ni kanske starta en gemensam plattform där ni skriver om olika typer av livsval och ekonomi?

Vad är första steget för att nå målen inom varje område
Hur litet steget än må vara, vad är det första steget för att komma närmare målet inom ekonomi, livsstil, hälsa och så vidare. Försök att bryta ner det första steget till ett riktigt litet, ett som blir av.

Vad krävs för att kunna skapa dessa resurser?
Om ditt viktigaste projekt är att skriva en bok under nästa år behöver ni kanske se till att du kan sitta ensam och ostörd 1 timme varje kväll. Om ni vill bygga ett växthus kanske ni behöver sätta av ett målsparande så att ni sparat ihop 30 000 kronor om 6 månader.

Om ni är sugna på att göra er egen personliga kickoff så kan ni ladda ner en gratis mall och skriva ut.

Sammanfattning

Det kan verka mastigt med en kickoff. Ordna boende, boka in en tid och förbereda en massa saker. Dessutom anteckna vad som sägs och kolla upp ekonomin i förväg. Men det hjälper er att se till att ni jobbar i samma riktning. Därför är det också viktigt att följa upp, gärna årligen, så att ni ser till att fortsätta dra åt samma håll. Det är väldigt farligt att börja anta att du vet vad din partner vill om ni aldrig pratar om saken.

Om det känns för uppstyrt med mallen ovan så gör en enklare variant som passar er bättre. Skala bort frågor som inte går att applicera/känns oviktiga/självklara och skapa er egen mall som kanske känns lättare att komma igång med. Det viktigaste är att ni tar er tid att prata med varandra, reflekterar och ser till att ni gör aktiva val.

Ge oss feedback

Om du har varit på kickoff, låt oss veta det. Vi vill oerhört gärna höra dina tankar om frågor, upplägg och vad ni fick ut av det. Kanske vi till och med kan få använda ett citat från dig? (snälla 🙏).

Diskutera med andra

Om du vill diskutera med andra som funderar på eller redan varit iväg på kickoff. Kom och häng i vårt community.