Barnspar - Bra att tänka på

IMG_3751.jpg

Många funderar på hur de ska spara pengar åt egna eller andras barn på bästa sätt. Det är en fantastiskt fin tanke och jättebra om ekonomin tillåter att en peng läggs undan på barnspar varje månad eller då och då. Men vad mer kan vara bra att fundera igenom när det gäller sparande åt barn?

Vilken sparform

Min rekommendation är att starta en Kapitalförsäkring (KF). Det går också bra med ett Investeringssparkonto (ISK) men en viktig skillnad mellan dessa två är att du med en Kapitalförsäkring själv kan välja vem som ska vara förmånstagare, medan ett ISK följer arvsrätten. Sparar du till någon annans barn är en Kapitalförsäkring att föredra.

Om man jämför ett ISK & KF med den tidigare mer vanliga sparformen Aktie- & Fond-konto så är den stora skillnaden att på ett aktie- & fondkonto skattar du både för utdelning och (ev) vinst vid försäljning, medan du för ett ISK/KF istället betalar en årlig schablonbeskattad avgift.

Oavsett vilken kontoform du väljer är det viktigaste att du väljer att spara i ditt eget namn istället för i barnets namn, men sätter barnet som förmånstagare ifall något skulle hända dig.

Om du sparar i barnets namn innebär detta att barnet får tillgång till alla pengarna den dagen hen fyller 18 år och blir myndig. Tyvärr är det många 18-åringar som omedelbart satt sprätt på hela arvet utan någon djupare eftertanke och ångrat sig efteråt. Det kan vara svårt att i tidig ålder veta om ens barn kommer vara redo för ett så stort ansvar direkt på 18-årsdagen. Fördelen med att ha sparat pengarna i ditt eget namn är att det är du som avgör när hen är redo.

Du kan välja att dela ut pengarna vid behov, kanske behövs de eller en del av dem till något viktigt innan 18-årsdagen? Kanske föredrar du att betala ut dem lite i taget under en längre tid efter 18-årsdagen? Om kontot är i ditt namn är det du som avgör när det är dags och på vilket sätt.

En annan viktig anledning att spara i ditt eget namn istället för i barnets namn, är att om du haft möjlighet att sätta av och förvalta vad som med tiden blivit en summa som överstiger åtta prisbasbelopp (2018 var det 8* 45 500 = 364 000 kr) så kan du rent krasst tappa förvaltningen av tillgångarna till en överförmyndare vilket har hänt.

Hur mycket och i vad

Ofta läser jag frågan om hur mycket man bör spara till barnen. Sanningen är naturligtvis att det inte finns några rätt eller fel här. Har man möjlighet att spara till barnen så är det ju jättebra. Det kommer alltid finnas både de som sparar mer och de som inte sparar alls och de som finns mittemellan. Vissa sparar en femtiolapp i månaden och vissa lägger undan hela barnbidraget.

Eftersom barnspar ofta handlar om långa tidshorisonter så tycker jag definitivt att pengarna ska investeras istället för att bara ligga på ett sparkonto och sakta bli uppätna av inflationen. Historiskt sett har det lönat sig att investera även om det aldrig finns några garantier.

Aktier är en möjlighet om man har ett intresse för det, men aktier kräver ofta en mer aktiv förvaltning och när vi pratar om långa förlopp i en tid då utvecklingen går snabbare än någonsin kan det vara svårt att gissa vilka av dagens företag som fortfarande går bra om 15-20 år.

Därför tycker jag att att man borde satsa på att köpa någon indexfond för att sprida riskerna. Kanske en nationell eller global, kanske både och. Var dock noga med att kolla upp avgifterna först! Förvaltning, om det kostar att köpa/ sälja etc. Även små avgifter blir betydande belopp över tid.

Om man spar åt fler än ett barn

Om du vill spara pengar åt mer än ett barn, tex om du är förälder eller anhörig till flera barn/ syskon så är min rekommendation att du sparar i en och samma KF åt samtliga barn. Det kan bli väldigt orättvist annars. Tidpunkten när man börjar investera är avgörande för hur mycket pengar det blir i slutänden. Om ett barn föds i början av en högkonjunktur, medan ett annat föds i början av en långkonjunktur, så kan slutsumman variera mycket den dagen de ska få pengarna. Bättre då att samla allt i samma KF och dela summan lika för att göra så rättvist som möjligt.

Hur gör vi

När vår första son kom började vi spara barnbidraget till honom på ett bankkonto i hans namn. Några månader senare valde vi istället att ta ut pengarna och investera dem i våra egna namn. Barnbidragen går nu istället in på våra respektive kapitalförsäkringar. Förhoppningen och planen är ju att kunna hjälpa barnen med pengar ändå den dagen de behöver det, därför tycker vi att vi likaväl kan investera barnbidraget i våra portföljer.

Däremot har barnen en gemensamt kapitalförsäkring i mitt namn där vi sätter in och investerar pengarna som barnen får från mor- och farföräldrar och andra släktingar/vänner i gåva. På det sättet kan vi alltid visa barnen att de har ett eget spar som växer och förhoppningsvis sporra barnen till att själva spara och investera. I barnens kaptialförsäkring har jag bara valt Avanza zero i nuläget. Dels för att det inte handlar om så stora summor pengar, insättningarna är ytterst sporadiska och det är en avgiftsfri aktieindexfond.

Läs mer om:
1. Indexfonder här
2. Vad är en fond här

IMG_3353.jpg