Vad är en fond

Skillnaden mellan att handla aktier eller fonder är lite som skillnaden mellan lösgodis och en färdig godisblandning.

Om du köper andelar i en fond äger du hela godispåsen men får inte välja vad som ligger i den, det gör en så kallad fondförvaltare. Fondförvaltaren väljer ofta många olika sorters godis för att minska risken att du bara får en sort som du inte tycker om. För det jobbet tar fondförvaltaren en avgift.

Om du vill hoppa ett steg bakåt i serien kan du läsa om vad börsen egentligen är.

Olika typer av fonder

Det finns många olika typer av fonder, bland annat aktiefonder som innehåller ett urval av aktier, och räntefonder som innehåller räntebärande tillgångar.

Dessutom finns det till exempel fonder som investerar i råvaror, fonder som innehåller andra fonder och så vidare. Fonden är bara själva påsen, det säger inte så mycket om vad den faktiskt innehåller.

I det här inlägget bryr vi oss bara om aktiefonderna för att inte krångla till det.

Fondbolag och fondförvaltare

Fonder sköts av fondbolag. Oftast finns det en eller ett par ansvariga för varje fond, de kallas för fondförvaltare. Fondförvaltarna bestämmer reglerna för hur fonden får investerar men är också styrda av lagkrav.

Aktiva och passiva fonder

Om en fond är aktivt förvaltad innebär det att fondförvaltaren gör aktiva val för att försöka få fonden att prestera bättre. Till exempel genom att analysera bolag och köpa de aktier som fondförvaltaren tror mest på just nu. Det finns också passiva fonder som inte försöker överprestera, de följer istället sitt index utifrån uppsatta regler, de har ofta låg eller noll i förvaltningsavgift. Vad ett index är tar vi upp i nästa inlägg.

Avgifter

Det finns flera olika avgifter kopplade till fonder. Förvaltningsavgiften som fondförvaltaren tar ut för sitt jobb är en av dem och ibland också köp- och säljavgifter. Det är fondförvaltaren, fondbolaget, mäklaren och i viss mån du själv som kan påverka avgiftens storlek.

Avgifterna är helt enkelt priset du får betala för att investera i fonden.

Varje dag betalar du 1/365-del av förvaltningsavgiften. Det gör att du bara betalar för de dagar du faktiskt äger fonden.

Skillnader mot aktieköp

Till skillnad från när du köper aktier så behöver det inte finnas någon säljare på andra sidan som säljer lika stor andel som du vill köpa. För de flesta fonder skapas det helt enkelt mer av fonden när du köper. Du blir indirekt ägare i alla de bolag som fonden investerat i.

Varför köpa fonder

Du får automatiskt en riskspridning jämfört med om du bara hade köpt aktier i några enskilda bolag. Om du investerar i en aktiefond blir du indirekt ägare av ett flertal aktier, vilket minskar risken.

Dessutom är det väldigt smidigt. Du slipper sätta dig in i enskilda företag och behöver inte följa med i nyhetsflödet för att avgöra när det är läge att köpa eller sälja, det gör fondbolaget åt dig.

Det kan också vara lättare att investera i marknader du normalt inte kommer åt, till exempel i andra länder.

Är fonder bättre än aktier

Som ett första steg tycker vi absolut det. Du kan på ett enkelt och billigt sätt få ett bra sparande som sprider risken. När du har lärt dig mer kan du om du vill börja välja ut enskilda aktier att investera i. De flesta småsparare hade dock tjänat på att bara investera i en passiv indexfond jämfört med att köpa och sälja enskilda aktier, mer om det i ett kommande inlägg.

Nackdelen är att du inte kan påverka vilka innehav fonden har, om du till exempel vill investera etiskt kan det vara svårare att hitta en fond som uppfyller just dina kriterier.

Att börja med är det däremot oslagbart, hur du väljer i djungeln av fonder kommer vi till.

I nästa inlägg går vi igenom vad ett index egentligen är.

Psst… Om du tyckte att det här inlägget var vettigt och vill veta mer, spana in vår investeringskurs.