Bokrecension: Fördel kvinna

Emma Leijnses bok är en faktaspäckad och upplysande resa med berättelser från verkligheten. En vardag som jag delvis hade koll på men också inte. Boken skildrar en på många sätt fantastisk men samtidigt djupt problematisk samhällsutveckling som fler behöver förstå. För det går fort. Skrämmande fort. En väldigt intressant bok om utbildningens effekter på den värld vi lever i, som du verkligen borde läsa!

Fördel kvinna av Emma Leijnse

Själv fick jag upp ögonen för ämnet och Emma efter hennes sommarprat som var ett av de sista som sändes i augusti. Pratet var en bra introduktion till vad boken handlar om.

Tycker du att arbetet med jämställdhet går trögt? Det tyckte Emma också förut, men under arbetet med boken slås hon av hur fort det har gått. Det slås jag också av när jag läser boken, för utveckligen som vi ser idag är allt annat än långsam.

Hur ser det ut i världen idag?

I stora delen av världen pågår en tyst revolution där kvinnor utbildar sig och lyckas bättre inom nästan alla områden. Sen millenieskiftet studerar fler kvinnor än män på universitet globalt. Flickor har bättre studieresultat än pojkar i många länder och där de inte har det spå närmar de sig snabbt. I Bangladesh har den målmedvetna satsningen på just kvinnors utbildning, fått landets ekonomi att blomstra. Utbildning av kvinnor ger nästan ofattbara ringar på vattnet. Förutom att hälsan hos hela befolkningen bättras, minskar fattigdomen och den social rättvisan ökar så blir dessutom hela samhället fredligare överlag.

Hur ser det ut i Norden?

I Sverige och övriga Norden har den tysta revolutionen hållit på länge. Längre än någon annanstans i världen. 41 % av kvinnorna i Sverige har en eftergymnasial utbildning jämfört med 30% av männen. Det är en tre gånger större skillnad än genomsnittet hos OECD länderna. Så vill vi titta i spåkulan och se framtiden finns ingen bättre stans att studera än här.

Kvinnorna tar över medelklassen, medan männen håller i sig kvar i toppen. Och på botten.

Fortfarande är män i klar majoritet när det gäller toppen av högavlönade tjänster, men kvinnorna närmar sig. I 40 år har kvinnorna varit i majoritet på landets universitetsutbildningar och idag tas två tredjedelar av alla yrkesexamina på högskolor av kvinnor. Men förutom att hitta en majoritet av män i toppen, så utgör män samtidigt klar majoritet av samhällets botten. Medan antalet utbildade kvinnor i medelklassen ökar stadigt och blir de stora vinnarna, så halkar en snabbt växande skara lågutbildade män i arbetarklassen efter. En klyfta som bara ser ut att öka.

Risker med låg utbildning

Låg utbildning ökar risken för utanförskap, fattigdom och förtidspensionering. Killar utan utbildning riskerar förutom att bli utan arbete, även att gå miste om chansen att få bli pappor. Av dagens 40-åriga män är det färre än två tredjedelar som har dagligt ansvar för barn. För bara en generation sen levde drygt tre fjärdedelar med barn. När kvinnor, med samhällets skyddsnät och bättre möjligheter att försörja sig, ska bilda familj - väljer de i större utsträckning bort “dåliga pappor”. Skilsmässor är vanligare i familjer där pappan är utan arbete.

Igenkänning

I tidigare generationer kunde nästan alla få jobb, bilda familj och fungera bra i samhället oavsett utbildning. Men i takt med att många yrken försvunnit utomlands och/eller automatiseras bort, har det blivit svårt att finna vettig sysselsättning. Särskilt utan gymnasiebehörighet. Fenomenet syns tydligast på gamla bruksorter/gruvorter. Jämnåriga tjejer söker sig bort från det lilla samhället och skaffar sig en utbildning medan killarna ofta blir kvar. Det är också här jag känner jag igen mig själv. Inte för att Sveg är någon gammal bruks- eller gruvort, men diskussionen och problematiken är desamma. I centralorten med ett par tusen invånare och 18 mil till stan (Östersund) handlade särskilt gymnasietiden mycket om att vara någon som drar eller stannar kvar. Efter tjugo år blev mina ambitioner och nyfikenhet för stor.

Unga män utan utbildning, arbete eller familj är bördig mylla för extremism, kriminalitet, missbruk och våld. Deras utanförskap är en av vårt samhälles stora framtida utmaningar.

Så varför utbildar sig inte männen?

Ett stort problem är förväntningar. Bilden av den manliga mannen = Samhällets bild av hur en man ska vara. Bland killar anses det ofta som kvinnligt och ocoolt att plugga, med följden att killar sällan gör sitt bästa i skolan. Kanske gick det bra för farsan så då går det väl bra för mig också?

Ett annat problem är avsaknaden av manliga förebilder inom det som traditionellt förknippas som kvinnliga yrken inom förskola, skola, vård där det finns goda arbetsmöjligheter.

Men även i hemmet behövs manliga förebilder som läser böcker, tvättar, lagar mat och finns där. Män som tar ut föräldraledighet och är med sina barn. Något som författaren pekar ut som extra viktigt är fäder som läser böcker högt för sina söner. Bakom varje jämställd man står en utbildad kvinna.

IMG_4611.jpg