Ekonomi i ett ojämnställt förhållande

I förra inlägget hävdade jag att samtalsämnet pension ofta hamnar i topp om en skulle lista osexiga samtalsämnen. Något annat som är extremt osexigt är ekonomisk ojämställdhet i ett förhållande.

Först några hårda fakta från SCB:

 • Kvinnor tjänar i genomsnitt 89% av vad män tjänar.

 • Kvinnor jobbar deltid i större utsträckning (30%) än män (11%) , särskilt mammor, vilket gör gapet ännu större om vi ser till årsinkomst.
  Kvinnor tjänar bara 76% av männens årsinkomst

 • Kvinnor gör mer oavlönat hemarbete, mammor är föräldralediga längre och vabbar mer än papporna.

Dessa fakta återspeglas såklart när det är dags för pension. Kvinnors pension är endast 68 procent av männens.

Siffrorna visar ett genomsnitt och det finns såklart många heteronormativa relationer där kvinnan tjänar mer än mannen, men det jag skriver nedanför gäller oavsett vem i förhållandet som tjänar mest.

Hur känns det att vara den i ett förhållande som inte har råd? Som kanske aldrig har råd? Som alltid blir bjuden men aldrig kan bjuda tillbaka? Som i värsta fall måste stanna i ett dåligt förhållande för att den egna ekonomin inte skulle funka på annat vis?

Och hur känns det att ha mycket mer än sin partner och livskamrat? Att alltid ha rollen som den som bjussar. Att aldrig vara säker på om det är mig eller pengarna som hen behöver mest?

Det här är superviktiga frågor som kan tära sönder vilken fin relation som helst. Mitt råd? Prata med varandra. Och gör det när ni är glada och mätta. Aldrig förtvivlade eller upprörda. Det blir sällan konstruktivt utan riskerar bara att infektera diskussionen ytterligare.

 

Ekonomi i en parrelation

Kanske har du precis blivit sambo med någon och funderar på ett upplägg för er ekonomi. Kanske väntar ni barn?

En vanlig fråga handlar om hur man som par ska organisera sina ekonomi. Här kommer fyra olika alternativ att göra det på:

 1. Alla pengar in på ett gemensamt konto.

 2. Pengarna åker först in på ett gemensamt konto och sen delar ni lika till varsitt konto när räkningarna är betalda.

 3. Ni delar på gemensamma utgifter men har varsin ekonomi.

 4. Ni delar procentuellt på utgifterna efter lön

Vad som funkar för er kan säkert variera genom livet. Om ni har barn eller inte. Om en av er får en redig befordran och seglar ifrån lönemässigt. Men ett tips är prova en metod. Känns det inget vidare? Byt och testa en annan. Prata med varandra och lås inte in er i ett hörn med uppfattningen att som det är nu måste det alltid vara. Särskilt inte om det är en dålig lösning för en eller båda.

IMG_3428 (1).jpg

Vi har separata ekonomier men det har fungerat mest eftersom vi har tjänat ungefär lika mycket. Hade vi inte gjort det så tror jag på procentuell uppdelning. Men det finns också andra sätt att jämna ut klyftorna på.

 

Ett sätt att utjämna klyftorna

Pensionsrätt kallas pengarna som varje år sätts av till din allmänna pension. Men visste du att den som är gift eller har en registrerad partner kan välja att föra över sin premiepensionsrätt till maka, make eller registrerade partner? Det är alltså den lilla delen av grunden i den pyramid jag pratade om i förra inlägget.

Att föra över sin premiepensionsrätt kan vara ett sätt att kompensera om en av er får ett tillfälligt eller längre inkomstbortfall. Kanske tjänar en av er mindre och därför riskerar att få en låg pension senare i livet?

Men det finns också några saker som är bra att känna till först.

 • När pengarna förs över så minskar beloppet med 6 procent.
  Mottagaren får alltså 94 procent av beloppet. Det beror på att de som tar emot överförd pensionsrätt oftast är kvinnor och därför förväntas leva längre. Pengarna omfördelas till samtliga pensionssparare som en så kallad arvsvinst. Minskningen är dock densamma för både kvinnor och män, det vill säga oberoende av kön på mottagare och givare.

 • Du kan välja om överföringen ska vara temporär (typ vid en föräldraledighet) eller om den ska gälla tills vidare. Har du angett vilka år överföringen ska gälla stoppas det automatiskt när tiden har gått ut.

 • Om du skiljer dig så upphör överföringen automatiskt från och med det år äktenskapet upplöses.

 • Om du överför pensionsrätt och du dör kommer överföringen att upphöra från och med året efter dödsfallet. Skulle mottagaren av pensionsrätten dö kommer överföringen att upphöra från och med det år dödsfallet inträffar.

 • Det här är inget som du kan göra med pensionsrätter du redan tjänat in, utan bara pensionsrätter som du tjänar in under det aktuella året och i framtiden. Senast den 30 april måste du anmäla att överföringen ska börja gälla.

Jag har läst att bara drygt 10 000 personer av totalt 6 miljoner pensionssparare använt sig av möjligheten att överföra pensionsrätt. Hur ser det ut för dig?

Spara målmedvetet

Ett annat sätt att utjämna ekonomiska skillnader är genom att spara extra åt den part som tjänar minst. Men då är det viktigt att skriva ett avtal som gör att pengarna verkligen går till den part som avses vid eventuell separation.

Lästips!
1. Mer om pension kan du läsa i gårdagens inlägg som du hittar här
2. Mer om att prata pengar i en relation kan du läsa här