Ekonomiskt fri - Receptet

Rikedom. För mig.

Rikedom. För mig.

I trestegsserien förklarade vi hur du enkelt kan räkna ut hur mycket pengar du behöver för att vara ekonomiskt fri. Hur stort kapital som behövs för att avkastningen ska räcka för att täcka dina utgifter under resten av livet.

Om du vet hur stora dina årsutgifter är och multiplicerar den summan med 25 vet du hur mycket kapital du behöver ha investerat för att kunna kalla dig ekonomiskt fri.

Ekonomiskt fri = Summan av dina månadsutgifter * 12 / 0.04

Exempel:
Säg att du behöver 15 000 kr per månad att leva för.

15 000 * 12 / 0.04 = 4 500 000 kronor

I det här inlägget tänkte jag förklara lite mer ingående varför den här summan med hjälp av den så kallade 4%-regeln.

Vad är 4%-regeln?

Förenklat kan man säga att om dina årliga utgifter är mindre än 4% av ditt investerade kapital så är sannolikheten mycket hög att du ska kunna leva på avkastningen resten av ditt liv. I goda såväl som dåliga tider. Sannolikheten är också hög för att ditt kapital kommer att förbli intakt till nästa generation som kommer att kunna fortsätta plocka ut 4 % årligen.

Uträkningen grundar sig på amerikansk statistik och simuleringar av historisk data vilket summeras i ett antagande om att börsen bör kunna ge 7-8% avkastning årligen (inklusive aktieutdelningar) över tid. Om inflationen skulle ligga på 3 % (målet är 2%) så finns det ändå 4% avkastning kvar att leva på och summan blir därmed också inflationsjusterad. På Onkel Toms blogg kan man läsa ett jättebra och informativt simuleringar gjorda på svensk börsdata.

Inflation och börsras

Men den senaste veckans turbulens visar också tydligt hur börsen kortsiktigt går både upp och ned. Även om den över tid har gått upp, så har uppgångar varvats med kriser där börsen tappat rejält i värde. Att bli ekonomiskt fri och leva på avkastningen beror alltså mycket på timing. Kliver man ur ekorrhjulet alldeles innan nästa börsras kanske aktieportföljen plötsligt tappat halva sitt värde och ett uttag på 4% motsvarar plötsligt 8%…

Fast jag tror att om man är medveten om detta och har ekonomisk frihet som sitt mål, så är man också väldigt medveten om sina utgifter och van att spara pengar. Så i händelse av finanskris är man nog inte främmande för att se över sina utgifter och minska uttagen. Kanske jobba extra en tid och öka på inkomsterna temporärt. Att välja att leva enbart på 4%-regeln resten av livet utgår ju från tesen att det inte kommer in några fler inkomster, vilket i alla fall jag förutsätter att det kommer att göra. Min dröm har aldrig varit att sluta jobba, det kommer jag förmodligen aldrig att göra, men jag vill gärna äga min egen tid och i större utsträckning själv bestämma när jag vill arbeta och med vad.

Etik och moral

4%-regeln utgår från amerikansk statistik men jag lever i Sverige. Förutom att den ekonomiska tillväxten skiljer sig länderna emellan så finns det andra fantastiska aspekter med att bo i Sverige. Till exempel den allmänna välfärden med fri sjukvård, skola och än så länge; ett pensionssystem. Jag personligen vågar inte lita på att något pensionssystem kommer att försörja mig helt i framtiden, men som det är utformat idag så kan pensionssystemet genom premie-, inkomst- och tjänstepension ge ett extra tillskott i kassan från 55 års ålder. Detta skulle kunna bli en extra guldkant i tillvaron eller sänka behovet av hur mycket pengar jag behöver ta ut från pengamaskinen årligen.

Kanske tycker du att det här är att utnyttja systemet som byggs upp av de som jobbar och betalar skatt? Ja. Alla kan inte göra så här. Det skulle inte funka. Men jag tror att långt ifrån alla varken kan eller vill lägga om sitt liv efter 4%-regeln i jakten på ekonomisk frihet. Det känns ärligt talat som ett mindre problem.

Men min ursprungsplan är ju, som jag nämnt ovan, inte att sluta jobba helt, dvs jag kommer inte sluta betala inkomst. Drömmen är helt enkelt att inte vara anställd längre vilket kanske genererar lägre skatteintäkter än heltid på ett välavlönat kneg men sen tillkommer ytterligare skatt på kapitalet vilket delfinansierar välfärden. Så även om det här är punkten som kanske skaver mest i valet att försöka bli ekonomiskt fri så känns det inte som om jag gör något fel.
Bara eljest.

Drömmen om frihet. Tid istället för prylar <3

Drömmen om frihet. Tid istället för prylar <3