Bokrecension: Skärmhjärnan

Ett av våra mest populära blogginlägg här på eljest.se har varit det som refererade en Anders Hansen-föreläsning och tar upp alla fantastiska saker som sker i kroppen vid fysisk aktivitet! Har du någon gång svårt att ta dig ut på en träningsrunda så måste du läsa det! Sen kommer det garanterat spritta i benen ;)

Nu är Hansen åter bokaktuell med sprillans nya Skärmhjärnan.

IMG_1355.jpg

Vilka är problemen?

I den här boken analyserar Hansen den ökande psykiska ohälsan, de allt mer undermåliga studieresultaten i skolan, vår försämrade förmåga att fokusera, problemen med allt vanligare sömnbrist osv, med sambandet att vi drastiskt ökat vår skärmtid framför allt de senaste 8 åren. Resultatet? Ja, även om alla samband ännu inte är helt bevisade så talar mycket för att den ökade skärmanvändningen inte är odelat positiv för vår hälsa.

Det finns statistik som säger att vi tänder skärmen på våra smartphones 150 gånger per dag, men att vi vidrör själva skärmen hela tvåtusensexhundra (2600!!!) gånger på ett dygn. I genomsnitt plockas telefonen upp var tionde minut! Många unga kollar dessutom av sina telefoner flera gånger per natt och kanske är det då inte så konstigt om sömnen blir lidande?

Ett annat problem är att skärmarnas blå ljus minskar vår melatoninproduktion, vilket gör att hjärnan tror att det är dag när den egentligen borde vara inställd på kväll. Hjärnan behöver sömn för att städa undan slaggprodukter och fungera fullt ut nästa dag.

Sämre koncentrationen om telefonen är i samma rum

Två grupper elever skulle göra ett test. Den ena gruppen fick lämna sina telefoner utanför klassrummet medan den andra gruppen fick ha den med sig telefonen in i klassrummet dock utan att kunna nå den. Gruppen utan telefoner presterade både bättre och snabbare. Bara kännedomen om att telefonen fanns i rummet störde elevernas fokus.

En annan studie visade att om telefonen låg på bordet under en fika med en annan person eller ett möte på jobbet räckte det för att samtalet skulle upplevas som tråkigare och den andre personen som mindre intressant än i de fall då telefonen inte låg på bordet.

Hjärnan inte anpassad evolutionärt

Hansen förklarar hur allt detta kommer sig med enkel evolutionsteori. Våra hjärnor är helt enkelt anpassade efter en annan tid och till ett annat slags liv där mycket av våra val handlade om överlevnad. Evolutionärt har våra hjärnor inte på långa vägar hunnit ställa om sig kemiskt till att leva i en digital tidsålder.

Vår tids vanligaste drog? Sociala medier.

Framför allt sociala medier är utformade för att vi ska använda dem så mycket som möjligt. De ger oss små och kontinuerliga dopaminkickar som gör att vi hela tiden vill ha lite till. Och lite till. Till slut är vi helt beroende och får svårt att stänga av. Det blir skrämmande likt ett drogberoende.

Vi inbillar oss att den kontakt vi får med bekanta och obekanta online ska kompensera för utebliven verklig social kontakt, men forskning visar entydigt att så fungerar det inte. Mer sociala medier förbindelser genererar mer upplevd ensamhet. Lägg därtill jämförelsesjukan som lätt drabbar oss när vi är ute på sociala medier. Och nej, ALLA mår såklart inte sämre av sociala medier, men många gör det.

Den mest brännande frågan är såklart vad detta göra med våra barn. De som alltid är uppkopplade. De som blir jämförda, bedömda och inte kan fly undan. De som växt upp vid en skärm utan att de kanske egentligen valt det själva.

Vad kan du göra?

Författaren föreslår inte att vi ska sluta använda skärmar helt men att vi måste försöka hitta hållbara förhållningssätt till våra smartphones, plattor och datorer och begränsa vår användning av dem.

Idag äter var nionde svensk psykofarmaka. För vissa patienter är den helt livsavgörande men många patienter skulle kunna hitta lika bra eller bättre alternativ som inte ligger i en pillerbox. Författaren anser att fler behöver jobba aktivt för att förebygga psykisk ohälsa.

Några av Hansens tips på saker som får nästan alla att må bra:

 • Var fysiskt aktiv

 • Prioritera sömn

 • Odla relationer utanför skärmen

 • Begränsa ditt skärmanvändande

Några saker du kan göra aktivt för att minska skärmbruket:

 • Prova att stänga av mobilen en eller ett par timmar varje dag.

 • Se till att du inte ser, når eller hör mobilen när du kör bil.

 • Om du arbetar med något som är koncentrationskrävande - se till att mobilen ligger i ett annat rum.

 • Avsätt några minuter varje timme för att kolla sms/mail mm

 • När du umgås med när och kära: Umgås! Ha mobilen på ljudlöst och en bit ifrån dig.

 • För unga borde det var obligatoriskt att ingen får ha mobil i klassrummet. Annars ställ krav på skolan och prata ihop dig med andra föräldrar.

 • Sätt gränser för skärmtid åt barnen. Föregå med gott exempel. Barn imiterar ju som bekant snarare än att göra det vi säger åt dem. Gör saker tillsammans.

 • Se till att stänga av platta eller mobil minst en timme före läggdags och lämna den utanför sovrummet.

 • På sociala medier: Följ bara personer du aktivt vill interagera med och se på sociala medier som ett verktyg för att just interagera.

Vidare lästips!

Här hittar du förresten inlägget om fördelarna med fysisk aktivitet!

Här hittar du ett annat av våra inlägg om hur du kan skaffa sundare mobilvanor :)