kronofogden

Skulder, skam och kronofogden (KFM)

 Skulder, skam och kronofogden (KFM)

Varför är skulder bland de mest tabubelagda samtalsämnena som finns?
Som med alla svårigheter är vi sällan starkast ensamma utan det är vår förmåga att samarbeta som tagit oss dit vi är idag. Att hantera skulder borde detta inte vara något undantag och en börda som ska bäras ensam.
Kom och lär dig istället mer om skulder, skuldhantering och kronofogdens arbete för att sen kunna prata öppet om det. Ok?